Zobowiązujesz się przed swoimi klientami do ochrony ich danych osobowych, a nasz najlepszy w branży system „bezpiecznej przystani” pomoże Ci dotrzymać tego zobowiązania.

W dzisiejszych czasach nadawcy i wydawcy przekazów reklamowych muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w kanałach online oraz postanowień własnej polityki prywatności. Z drugiej strony nadawcy i wydawcy reklam inwestują olbrzymie kwoty w pozyskiwanie insightu konsumenckiego. Dzięki współpracy z Acxiom sprostasz obydwu tym potrzebom: optymalizacji danych przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa wszelkich informacji zastrzeżonych.

Jak to działa?

  1. Definiujesz swoich odbiorców docelowych, wybierasz kanały i ustalasz harmonogram kampanii. Następnie, na podstawie definicji odbiorców i kanałów wybierasz odpowiednich wydawców lub partnerów.
  2. Twoje zasoby poddawane są procesom higieny danych obejmujących czyszczenie i wzbogacanie danych. W efekcie osiągasz możliwie największy wskaźnik maksymalnie precyzyjnych dopasowań.
  3. Acxiom kojarzy Twoje dane z danymi w zasobach wybranego partnera w środowisku gwarantującym zgodność z zasadami ochrony prywatności. Po ustaleniu każdego dopasowania przesyłamy jedynie anonimowe identyfikatory rekordów oraz informacje o segmencie. W ten sposób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa Twoich informacji zastrzeżonych, uzyskiwany jest zbiór danych dla segmentu odpowiadającego profilowi zdefiniowanych przez Ciebie odbiorców.
  4. Po zakończeniu kampanii domykamy współpracę z partnerami i wydawcami, analizując wyniki, aby Twój zespół mógł wyciągnąć wnioski na następną kampanię reklamy adresowanej.

Współpracujemy z renomowanymi wydawcami oraz posiadamy technologie i doświadczenie, dzięki którym możesz zmniejszyć koszty, szybko zrealizować kampanię i zapewnić bezpieczeństwo swoich danych.