Jak zorganizowane są Twoje dane o klientach? Czy potrafisz je dobrze wykorzystać? Czy inwestujesz we właściwe technologie? Aby uzyskać wielowymiarowy insight, trzeba umiejętnie zarządzać danymi za pomocą odpowiednich technologii. Acxiom oferuje fachowe usługi konsultingowe w trzech obszarach:

  1. Architektura korporacyjna: uzyskanie pojedynczego, całościowego obrazu klienta wymaga przekształcenia funkcjonalnej organizacji danych konsumenckich w centralne, wielofunkcyjne źródło informacji o kliencie. Dokonamy oceny architektury korporacyjnej Twojej firmy pod kątem możliwości wdrożenia centralnego systemu zarządzania danymi, zapewniającego dostęp do kompleksowego obrazu Twoich klientów.
  2. Zarządzanie informacjami: diagnostyczna ocena aktualnego stanu Twojej firmy. Przeprowadzony przez nas audyt jakości danych pozwoli określić, jakie dane oraz jakie metody ich wykorzystania będą w przypadku Twojej firmy najskuteczniejsze. Oprócz możliwie najlepszego wykorzystania danych zapewniamy ścisłą współpracę z Twoją firmą, aby być pewnym, że realizujesz swoje cele za pomocą najlepszych procesów.
  3. Technologie marketingowe: dokonując ewaluacji wykorzystywanych technologii marketingowych (w tym systemów zarządzania kampaniami i systemów BI) w odniesieniu do szeregu zdefiniowanych standardów, pomagamy firmom dokonać właściwego wyboru narzędzi marketingowych.

Pomagamy naszym klientom zidentyfikować obszary, które można zoptymalizować (dane, personel, technologie, procesy) z wykorzystaniem zasobów własnych lub udostępnianych przez podmioty trzecie.