Acxiom na XVII Kongresie ABI

Posted by | Informacje prasowe

W dniach 13 – 14 listopada 2013 r., w Pałacu Odrowążów w Chlewiskach, odbył się XVII Kongres ABI, którego tematem przewodnim były szanse i wyzwania, jakie wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych przy wykorzystaniu nowych technologii.

Tematyka Kongresu jest oczywiście związana z obszarem działalności Acxiom, dlatego też nie mogło tam zabraknąć radcy prawnego w Acxiom Polska, Michała Kaczorowskiego.

Read More

Acxiom aktualizuje własne zasoby

Posted by | Informacje prasowe, Press Releases @pl

Acxiom® (Nasdaq: ACXM), zakończył właśnie proces aktualizacji baz danych statystycznych oraz danych o zachowaniach konsumenckich w Polsce.

Procesowi aktualizacji została poddana cała baza budynków oraz baza POI (Points of Interests) – punktów zainteresowań, takich jak restauracje, kina, sklepy. Zestaw takich danych jest często podstawą projektów analitycznych realizowanych przez Acxiom.

Read More

Jak w pięciu krokach zidentyfikować najcenniejsze dane i zarobić na Big Data nie wydając fortuny

Posted by | Informacje prasowe, Press Releases @pl

Czym jest Big Data? Parafrazuj?c najs?ynniejsze chyba powiedzenie w bran?y reklamowej, tak mo?na przedstawi? wyzwanie dzisiejszych marketerów: „Wiem, ?e nawet 95% danych ma dla mnie znikom? warto??, ale nie wiem jak znale?? te najcenniejsze 5%”.

Termin „Big Data” w dzisiejszym rozumieniu odnosi si? zasadniczo do analizy biznesowej bardzo du?ych i szybko zmieniaj?cych si? danych. W kontek?cie Big Data pojawiaj? si? trzy kluczowe atrybuty danych, z którymi musi zmierzy? si? dzi? biznes: Volume (Ilo??), Velocity (Szybko??) i Variability (Ró?norodno??/Zmienno??).

W miar? post?puj?cej komunikacji 1:1 i geometrycznego przyrostu danych, pojawia si? obawa, ?e trzeba bardzo znacz?cych i pilnych inwestycji w technologie informatyczne, ?eby wydoby? z Big Data warto?? dla firmy. Nie musi to by? jednak w?a?ciwe podej?cie dla ka?dej organizacji.

Acxiom zaprasza do zapoznania si? z White Paper przygotowanym specjalnie w temacie Big Data

Pobierz White Paper

 

Czy łatwo być eko-konsumentem?

Posted by | Informacje prasowe, Press Releases @pl

Coraz częściej na naszych ulicach widzimy reklamy dostawców energii, zachęcające do zmiany operatora. Ma to dać oszczędności i wygodę, już nie tylko firmom ale też i konsumentom prywatnym. Producenci sprzętu rtv/agd zachęcają do kupna najnowszych modeli lodówek, pralek, telewizorów, które są przyjazne środowisku, pomagają oszczędzać prąd i energię.

Firmy odbierające odpady z naszych domów, zachęcają korzystniejszą ofertą dla tych z nas, którzy zdecydują się na segregację śmieci. Środki chemiczne eko-pozytywne, żarówki, grzejniki, samochody, wszystko wokół przypominam nam o tym, że dbanie o środowisko jest naszym obowiązkiem wobec ziemi i wszystkich kolejnych pokoleń, które na niej będą mieszkały. Czy na pewno na serio traktujemy wyzwanie, jakim jest bycie eko-pozytywnym obywatelem?

Acxiom postanowił spojrzeć na to jak Polacy zachowują się w zetknięciu z produktami i ofertami ekologicznymi.
Coraz bardziej modne ogrzewanie geotermalne (tzw. pompa ciepła) deklaruje mieć jedynie 3,6% analizowanej grupy konsumentów. Są to głównie osoby młode, przed 30 rokiem życia, dopiero zakładające rodziny, z dochodami powyżej 7 tysięcy złotych. Podobny profil klientów występuje w przypadku korzystania z kolektorów słonecznych, gdzie dodatkowo ważną cechą jest zamieszkiwanie w budynku powstałym po 2009 roku.

Wg analizowanych danych, zmywarkę do naczyń ma co piąty Polak. Przy czym najwięcej klientów na taki sprzęt pochodzi z grupy osób dobrze wykształconych, w średnim wieku, ceniących sobie wygodę i oszczędności w rachunkach za wodę i prąd. Im wyższe wykształcenie tym większy udział osób posiadających zmywarkę do naczyń w swoim gospodarstwie domowym. Co czwarty właściciel zmywarki mieszka we własnym domu, a jedynie 12% wynajmujących mieszkania ma dostęp do takiego sprzętu.

A jak wyglądają deklarowane postawy pro-ekologiczne w poszczególnych grupach produktowych? Read More

Acxiom Target Audience gotowe do realizacji kampanii online

Posted by | Informacje prasowe, Press Releases @pl

Acxiom® (Nasdaq: ACXM), w odpowiedzi na potrzebę precyzyjnego dotarcia do konsumentów online, przygotował listę gotowych grup konsumenckich, do których można dotrzeć za pomocą kampanii na Facebook’u oraz emailem.

“Nasi klienci często pytają o możliwość podnoszenia wskaźnika zaangażowania osób, które uczestniczą w kampaniach firm na Facebook’u. Obserwujemy potrzebę realizacji kampanii dobrze dopasowanych do konsumenta, trafiających w jego potrzeby i ulubione sposoby komunikacji. Dlatego przygotowaliśmy listę predefiniowanych grup, do których można skierować dopasowaną reklamę i osiągnąć lepsze wyniki niż używając tradycyjnych parametrów targetowania.”

– powiedział Mikołaj Twardowski, Szef produktów i Analiz, zajmujący się również ofertą digital w Acxiom. Read More

Acxiom zmienia świat marketingu wprowadzając platformę Audience Operating System (AOS)

Posted by | Informacje prasowe, Press Releases @pl

Jedyna w swoim rodzaju platforma bazuj?ca na chmurze, daje marketerom dost?p do najlepszych danych i wiedzy o konsumentach, dostarczaj?c prawdziwy marketing 1:1 w odpowiedniej skali, rewolucjonizuj?c do?wiadczenia konsumentów.

New York, NY. – September 24, 2013 — Acxiom® (Nasdaq: ACXM), przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? danymi, analizami i oprogramowaniem w modelu us?ugowym (SaaS) zaprezentowa?o now? drog? dla marketerów, agencji i wydawców, na definiowanie, zarz?dzanie i dotarcie do najlepszych grup docelowych (widowni) w kana?ach online i offline. Acxiom Audience Operating System™ (AOS) jest unikatowy, poniewa? umo?liwia marketerom po??czenie wszystkich typów tradycyjnie roz??czonych danych oraz – po raz pierwszy – stworzenie prawdziwie indywidualnego obrazu konsumenta. Read More