Integracja i jakość danych

Jeśli chodzi o optymalizację komunikacji marketingowej i maksymalizację możliwości sprzedaży, jakość danych jest czynnikiem o kluczowym znaczeniu. Zduplikowane dane, braki w numerach telefonów, niewłaściwe adresy e-mail, niepoprawna pisownia nazwisk i adresów oraz nieaktualne dane powodują straty wydatków na korespondencję, utratę potencjalnych klientów, a niekiedy nawet szkodę dla wizerunku marki.


Straty te można jednak zminimalizować, korzystając z Audytu Jakości Danych (Data Quality Audit, DQA) firmy Acxiom oraz narzędzi z zakresu integracji danych konsumenckich (Customer Data Integration, CDI).

Zobacz też krótki film o wyzwaniach jakie niosą dane, dużo danych…

Nasi eksperci specjalizujący się w rozwiązywaniu problemów z jakością danych zapewnią Twojej firmie aktywne wsparcie w obszarach wymagających poprawy oraz pomogą uzyskać wymierne oszczędności. Opracowywane przez firmę Acxiom przejrzyste raporty DQA dają szczegółowy obraz kondycji danych zgromadzonych w bazie klienta, wskazując obszary umożliwiające dokonanie oszczędności.

Uzyskanie bogatszej wiedzy na temat klientów poprzez rozwiązanie problemów z jakością danych umożliwia firmom skoncentrowanie wysiłków na uzyskaniu możliwie największego zwrotu z inwestycji. Poprawa jakości danych zwiększa szanse rozwoju innowacyjnych strategii zarządzania danymi w przyszłości i zapewnia lepszą ochronę wizerunku marki. Do bardziej bezpośrednich efektów należy zaś możliwość identyfikacji obszarów pozwalających na poczynienie oszczędności, uzyskania korzyści takich jak rabaty pocztowe oraz podniesienia wskaźnika responsu.

Najistotniejszym ogniwem w procesie maksymalizacji wartości każdej interakcji i komunikacji marketingowej jest integracja danych konsumenckich (CDI). Rozwiązanie to stanowi podstawę wszelkich zorientowanych na klienta działań marketingowych i daje markom najdokładniejszy obraz ich najważniejszego zasobu marketingowego — klientów.

Ponieważ firmy nieustannie rozszerzają zakres wykorzystywanych kanałów komunikacyjnych, zadanie stworzenia i utrzymania jednolitego obrazu klienta staje się coraz bardziej skomplikowane. Jeśli jednak celem Twojej firmy jest realizacja marketingu, sprzedaży i obsługi klienta w czasie rzeczywistym, wówczas dostęp do takiego dynamicznego obrazu jest absolutną koniecznością.

Oferowana przez Acxiom usługa CDI to wiodące w branży rozwiązanie umożliwiające ocenę i poprawę dokładności oraz wartości Twoich danych o klientach. CDI pozwoli identyfikować klientów we wszystkich punktach kontaktu i o każdej porze, a dołączenie danych na temat wyników dotychczasowych kampanii w poszczególnych kanałach umożliwi zwiększenie efektywności Twoich przyszłych programów marketingowych.