Dołącz do zespołu ludzi z pasją, innowacyjnych, zmieniających biznes marketingu na zawsze.

Wyszukiwarka ofert pracy

Od ponad 40 lat Acxiom dostarcza klientom rozwiązania w przyjaznym, szybko zmieniającym się środowisku. Łatwo jest zrozumieć dlaczego takie magazyny jak Fortune czy Computerworld  uznały Acxiom jako jedno z najlepszych miejsc pracy. Dowiedz się więcej o możliwościach pracy w Acxiom – od architekta danych, przez zarządzanie projektami, do strategii digital.

Zbuduj swoją karierę razem z nami

W Acxiom łączymy najnowocześniejsze technologie z przyjemnym, dynamicznym środowiskiem pracy i nieustannie poszukujemy kompetentnych i inteligentnych osób, które chciałyby razem z nami wzmacniać naszą pozycję światowego lidera w dziedzinie usług z zakresu marketingu i zarządzania informacjami. Nasze europejskie oddziały znajdują się w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz w Polsce.  Wszystkim pracownikom zapewniamy atmosferę sprzyjającą ich rozwojowi osobistemu oraz tworzeniu z myślą o klientach najwyższej klasy rozwiązań.  Rozumiemy, że dla naszych klientów i akcjonariuszy prawdziwą wartość stanowi nasz personel, dlatego we wszystkich oddziałach doceniamy pasję, odpowiedzialność, twórczość oraz umiejętność pracy w zespole. Jesteśmy przekonani, że każdy pracownik zasługuje na równy szacunek i troskę ze strony Acxiom. Tego samego od naszych pracowników oczekują partnerzy, klienci i akcjonariusze firmy.

Równe szanse dla wszystkich

Acxiom zapewnia wszystkim pracownikom równe szanse, a w kontaktach z partnerami i osobami ubiegającymi się o pracę kieruje się polityką równego traktowania. Żaden z naszych pracowników, potencjalnych pracowników lub partnerów nie doświadczy gorszego traktowania ani mniejszego zainteresowania ze względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, płeć, stan cywilny, orientację seksualną czy wiek. Politykę równych szans postrzegamy jako zobowiązanie do jak najpełniejszego wykorzystania talentu i potencjału wszystkich naszych pracowników i partnerów oraz do zapewnienia przyjaznej atmosfery, sprzyjającej dobrym i konstruktywnym stosunkom w strukturach firmy.

Korzyści

Naszym pracownikom oferujemy bogaty pakiet świadczeń dodatkowych, obejmujący między innymi:

  • prywatną opiekę medyczną – Medicover;
  • bony obiadowe do realizacji w restauracjach, kawiarniach, supermarketach itp.;
  • ubezpieczenie na życie oraz na wypadek inwalidztwa;
  • karnety sportowe Multisport/Multicard.

Globalne Centrum Usług

Czym jest Globalne Centrum Usług?
Acxiom istnieje na polskim rynku już od 14 lat, ale dopiero jesienią 2007 roku zostało oficjalnie otwarte w Warszawie Globalne Centrum Usług (Acxiom Global Service Center Polska Sp. z o.o.), które jest też pierwszym tego typu centrum dla Acxiom na świecie. Globalne Centrum Usług w Polsce zapewnia wsparcie informatyczne dla klientów i oddziałów Acxiom w innych krajach. Pracownicy GSC w Polsce stanowią część międzynarodowych zespołów Acxiom w wielu obszarach IT, m.in. programowania, testowania, administracji systemów i sieci, administracji baz danych, zarządzania bezpieczeństwem sieci i systemów.
Obok warszawskiego oddziału GSC Acxiom otworzył latem 2008 roku kolejny duży oddział w Gdańsku.

Nasza kultura i nasze wartości

Podczas gdy wiele organizacji doskonale rozumie potrzebę tworzenia strategii biznesowej, którą postrzega jako narzędzie pomocne do osiągnięcia sukcesu, Acxiom patrzy na nią w dużo szerszej perspektywie. W naszym rozumieniu obejmuje ona elementy niezbędne do stworzenia biznesu doskonałego nie tylko z operacyjnego punktu widzenia, ale także stwarzającego doskonałe warunki dla tych, którzy go budują – naszych ludzi. W wyniku takiego podejścia rozwinęliśmy naszą strategię personalną, która bezpośrednio łączy się ze strategią biznesową i wspiera ją.
Strategia personalna Acxiom została zbudowana w taki sposób, aby odzwierciedlać różnorodność naszych pracowników. Jej składowe dotyczą zarówno wiarygodności i rzetelności liderów we wdrażaniu strategii, jak i szacunku dla różnic kulturowych, zwyczajów i powszechnych praktyk. Wytyczne uwzględniają także różnice pokoleniowe oraz promowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym poprzez zdrowe praktyki w środowisku pracy.