Poprawa zwrotu z inwestycji marketingowych wymaga ustalenia, które media i kanały komunikacyjne sprawdzają się w przypadku danej firmy, a które nie. Jednakże optymalizacja kanałów to tylko jedno z możliwych rozwiązań w zakresie pomiaru i poprawy ROI. Acxiom oferuje niezależną weryfikację skuteczności Twoich partnerów biznesowych oraz rozwiązania umożliwiające systematyczną analizę efektywności działań marketingowych w dobie gwałtownego rozkwitu nowych kanałów komunikacyjnych.

Media Mix Optimisation zapewnia optymalizację inwestycji marketingowych we wszystkich kanałach komunikacyjnych i punktach kontaktu wykorzystywanych przez daną firmę w celu wywierania wpływu na zachowanie klientów.

Korzyści:

  • większe wpływy i/lub mniejsze wydatki;
  • obiektywny, oparty na ilościowej analizie danych pomiar skuteczności agencji marketingowej;
  • możliwość wykorzystania najlepszych praktyk w analizie marketingowej.

Marketing Mix Optimisation zapewnia solidne podstawy ustalania harmonogramu kampanii i podejmowania wszelkich decyzji związanych z wykorzystaniem kanałów i narzędzi komunikacyjnych. Rozwiązanie pozwala na określenie i benchmarking minimalnego zwrotu z całości inwestycji marketingowych oraz pomaga zwiększyć efektywność kampanii poprzez ustalenie wpływu poszczególnych kanałów marketingowych na decyzję klienta o dokonaniu zakupu.