Wiele firm ciągle boryka się z ubogim zasobem informacji o własnych konsumentach.  Podejmowane próby pozyskiwania dodatkowych danych często wydłużają drogę do sukcesu i nie dają odpowiedniego pokrycia danymi w bazie. Marketingowcy zgłaszają więc potrzebę skorzystania z gotowych segmentacji konsumenckich, które pozwolą na transfer wiedzy o kliencie do własnej bazy danych. Właśnie taką segmentacją jest nowy Personicx opracowany przez Acxiom. Nowa segmentacja składa się z 24 segmentów, szczegółowo opisanych pod kątem profilu socjo-demograficznego osób wchodzących w ich skład.

Punktem wyjścia segmentacji była analiza wszechstronnego opisu respondentów i ich gospodarstw domowych uzyskiwanego przy użyciu internetowych ankiet Acxiom.  Analiza została wykonana na próbie respondentów w wieku 18-79 lat i taki przedział wiekowy obejmuje cała segmentacja.

Analiza przebiegła w podziale na obszary tematyczne:

 • Skład gospodarstwa domowego (liczba osób i rodzaje ich relacji w odniesieniu do respondenta)
 • Status majątkowy respondenta i gospodarstwa domowego
 • Status zawodowy respondenta
 • Korzystanie z usług finansowych
 • Korzystanie z usług telekomunikacyjnych
 • Postawy zakupowe
 • Zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu

Segmentacja może mieć zastosowanie w poniższych obszarach:

 • Wynajem rekordów z bazy danych Acxiom w oparciu o segmenty, a nie kryteria tradycyjnie stosowane do selekcji, co pozwoli na dotarcie do szerszego grona klientów
 • Analizy prowadzone na bazach danych klientów
 • Implementacja nowej segmentacji Personicx do systemów analitycznych i bazodanowych klientów
 • Przypisywanie osoby do segmentu w trybie rzeczywistym w celu targetowania pytań w programach lead generation