Lepiej rozumiejąc potrzeby i zachowania obecnych i potencjalnych klientów, klienci Acxiom podnoszą skuteczność działań marketingowych i sprzedażowych.

Oferta analityczna Acxiom obejmuje przeprowadzenie segmentacji o zróżnicowanym stopniu złożoności na Państwa bazach danych. W wyniku segmentacji dane układamy w podzbiory osób o zbliżonych cechach, zarazem istotnie różnych od charakterystyki osób z innych podzbiorów. Liczba takich podzbiorów powinna być wystarczająco duża, żeby móc odpowiednio różnicować cechy oferty i przekazu kierowanych do różnych odbiorców, a zarazem odpowiednio ograniczona, aby taką zróżnicowaną ofertą i komunikacją wciąż można było sprawnie zarządzać.

W najprostszej wersji na bazę danych osób może zostać nałożona segmentacja Personicx – rozwiązanie, które na podstawie adresu i wieku osoby (wykorzystując dane o poziomie zamożności i postawach konsumpcyjnych mieszkańców różnych obszarów w różnym wieku) przyporządkowuje ją do jednego z 24 segmentów. Do tej szczegółowej segmentacji można się następnie wielokrotnie odwoływać, wybierając te segmenty, do których zostanie skierowana oferta, łącząc wedle aktualnych potrzeb segmenty Personicx w kilka makrosegmentów, do których zostaną skierowane odmienne oferty itp.

W bardziej złożonej wersji wykorzystuje się dodatkowe, poza wiekiem i adresem, łączniki – zmienne występujące zarówno w bazie Acxiom, jak i bazie klienta – lub wyszukuje osoby z bazy klienta w bazie Acxiom i prowadzi analizę na tak utworzonym zbiorze. Analiza segmentacyjna wykorzystuje tutaj obydwa źródła danych – dane klienta i dane Acxiom. Dane Acxiom wzbogacają bardzo istotną, ale wąską perspektywę danych transakcyjnych klienta o wymiar cech statusowych, zachowań wobec całej kategorii produktowej klienta, postaw zakupowych, elementów stylu życia itp. Segmentacja zbudowana na tego rodzaju wielostronnej informacji jest dzięki temu pełniejsza i bardziej skuteczna.