Nawet jeśli wiesz wszystko o zachowaniu zakupowym swoich klientów, wiedza ta daje Ci wgląd w niespełna 2% ich całkowitej aktywności. Co z pozostałymi 98% ich zachowania?

Wielowymiarowy insight łączy informacje na temat postaw i aktywności klientów online i offline, dając pełniejszy obraz zachowania konsumentów — które zmienia się w czasie i bywa różne w zależności od wykorzystywanych mediów i kanałów komunikacyjnych. Dzięki wykorzystaniu systemu decyzyjnego połączonego ze źródłem wielowymiarowego insightu Acxiom pomaga firmom dostarczać do klientów właściwy przekaz we właściwym czasie, zapewniając spersonalizowaną i skoordynowaną stymulację zaangażowania.

Nasz system pozyskiwania informacji o konsumentach wykorzystuje dane ze źródeł zewnętrznych, dzięki czemu umożliwia stworzenie modeli poszczególnych typów klienta, na których powinny opierać się strategie marketingowe. Co więcej, pomagamy marketerom wzbogacać zasoby insightu konsumenckiego na podstawie każdej interakcji z klientem, dzięki czemu podczas każdej kolejnej interakcji są o wiele mądrzejsi. Rozpoznaj swych klientów, każdego traktuj inaczej, zaangażuj ich w niezapomniany dialog i sprzedaj im dokładnie to, czego chcą. Teraz to możliwe dzięki połączeniu wielowymiarowego insightu z systemem decyzyjnym firmy Acxiom.

Nasze systemy decyzyjne bazują na dziewięciu podkategoriach wielowymiarowego insightu:

  • Profil relacji: historia segmentu klienta, historia własności produktów, obecna i życiowa wartość klienta, udział w portfelu klienta oraz budżet marketingowy na klienta.
  • Historia interakcji: historia usług, promocji i responsu w poszczególnych kanałach.
  • Przywiązanie do marki: wskaźnik lojalności NPS, siła wpływu społecznego, wartość marki na poziomie klienta.
  • Skłonność do zakupu: skłonność do zakupu w różnych punktach lejka konwersji, drugi najlepszy produkt, prawdopodobieństwo rekomendacji produktu.
  • Preferencje dot. mediów: wykorzystywane media, jawne i niejawne preferencje, preferencje kontekstowe, harmonogram nawiązywania kontaktów.
  • Preferencje dot. kanałów: ścieżka zakupowa, preferowany kanał zakupowy, preferowany kanał wyszukiwania informacji, partnerskie kanały obsługi.
  • Dane geodemograficzne: wiek, zawód, płeć, miejsce zamieszkania, rasa, wielkość rodziny/gospodarstwa domowego, etap życia, informacje o wydarzeniach w życiu klienta.
  • Zainteresowania/postawy: prawdopodobieństwo zakupu wg kategorii, zainteresowania rekreacyjne oraz postawy społeczne.
  • Wskaźniki finansowe: dochód, dochód rozporządzalny, zamożność, posiadane nieruchomości.